PhotoCraft

PhotoCraft és una invitació per aquells nuvis que els hi agrada la fotografia. És un targetó imprés a dues cares amb disseny fotogràfic i interposat el text. Com a detall dur lligat una banda de ràfia i un cor de paper. Adjunto hi va el sobre craft a joc.

Hi ha la possibilitat de fer-se sessió Fotogràficaamb MasdeuWeddings, cal consultar-nos preus i disponibilitat.