Foto&Vegetal

La Invitació Foto&Vegetal, consta de tira de tres imatges en blanc i negre dels nuvis i el text amb el contingut de la invitació, va a sobre imprés sobre un paper vegetal. Tot va lligat amb una banda de paper craft i ràfia. hi va també una etiqueta personalitzada amb el logotip dels nuvis. Adjunt va el sobre craft a joc.